Щанцформи и клишета

Предлагаме изработка на щанцформи и пертинаксови подложки с висококачествени материали.

Преди изработката на щанцформата можем да ви предложим мостра на изделието, за да проверите 

проекта си за допуснати грешки в размерите.