Промоции

Участие в ОПИК:

ФИЛИКС-М ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0044-C01. Проектът „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Общата стойност на проекта е 108 520.00 лева, като размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 92 242.00 лeвa, а на националното съфинансиране – 16 278.00 лeвa.

 

Главна цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Начална дата: 14.01.2021 г.

Крайна дата: 14.04.2021 г.


ISO 9001 ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО