Печат със скреч (изтриващо се) мастило

Мастило, предназначено за отпечатване на временно покритие върху UV лакове. Това мастило се използва основно за изработване на лотарийни билети, както за всякакви други приложения, изискващи изтриване на слой с цел откриване на информация.